Multifunkcjonalny stół do rehabilitacji od Vitberga

Dzięki dotacji z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad wielofunkcyjnym stołem do rehabilitacji.

Jeden z pierwszych prototypów – wyspawany ze stali.

To innowacyjne na wielu obszarach rozwiązanie przełoży się bezpośrednio na korzyści dla klientów:

  • fizjoterapeutów
  • pacjentów
Jedna z pracowni, w której pracujemy nad hardware’m.

O jakich korzyściach mówimy? Zmniejszymy wysiłek fizyczny fizjoterapeutów i pomożemy zoptymalizować ich czas pracy (przy wybranych schorzeniach/zabiegach wykorzystanie stołu pozwoli nawet na podwojenie liczby pacjentów w tym samym czasie, bez straty jakości pracy). Jednocześnie wprowadzimy aktywne narzędzie pozytywnie oddziałujące na kluczowe układy pacjentów: oddechowy, limfatyczny czy krążeniowy.

Niezawodne post-ity + antresola. Czego chcieć więcej w pracy? 🙂

Przeczytaj o naszym projekcie w rp.pl: link