e commerce sprzet komputerowy

E- commerce B2B – strategia i realizacja

Uzyskane rezultaty w pełni potwierdziły trafność przyjętej strategii: rok do roku liczba konwersji wzrosła o 92%.

Przedmiotem działalności klienta w opisywanym przypadku jest platforma internetowa łącząca cechy sklepu internetowego i katalogu produktów, której celem jest sprzedaż specjalistycznego sprzętu komputerowego dla przemysłu i wojska.

Wyzwanie – dobranie narzędzi do specyfiki kategorii

Specyfika branży obejmuje kilka aspektów, z których przede wszystkim wymienić należy:

  • rozwiązania na miarę (custom),
  • brak klasycznego mechanizmu zakupu,
  • klienci wymagający drogiego, wysoko wyspecjalizowanego sprzętu,
  • częsta konieczność odbywania konsultacji przed zakupem.

Wyzwanie stanowił dobór odpowiednich narzędzi do wsparcia promocji w określonych kanałach komunikacji, które wybierali klienci (mail, telefon). 

Konfiguracja analityki i kampanii reklamowej

Po starannej analizie funkcjonalności strony docelowej wyznaczone zostały i skonfigurowane cele konwersji wychwytujące każdą możliwą interakcję (pobranie katalogu, wysłanie formularza kontaktowego, zadanie pytania o konkretny produkt, itp.). Został też przygotowany specjalny landing page zawierający zwięzłą prezentację segmentów oferty i możliwość podjęcia kontaktu w sprawie każdego z nich (wszystko oczywiście mierzone analityką).

Dostosowując narzędzia do celu, zrezygnowano z typowo sprzedażowych typów kampanii (Merchant) w zamian rozbudowując te opcje, które umożliwiają podjęcie bezpośredniego kontaktu z firmą klienta – od rozszerzeń formularzowych po dedykowane kampanie na telefon. Starannie zaprojektowano komunikację reklam, by wstępnie odsiać osoby spoza grupy docelowej. Wdrożono też rozwiązania remarketingowe korzystając z rozbudowanej bazy interakcji pozostających pod obserwacją systemów mierzących.

Wyniki działań

Uzyskane rezultaty w pełni potwierdziły trafność przyjętej strategii: rok do roku liczba konwersji wzrosła o 92%.

Masz wyzwanie marketingowe? Wybierz termin niezobowiązującej i bezpłatnej konsultacji: