Kampania: Sam urządzaj swoje miasto

Kampania edukacyjno-informacyjna realizowana wspólnie przez samorządy lokalne zrzeszone w Związku Miast Polskich. Inicjatorzy akcji zachęcają do aktywnego uczestniczenia w zarządzaniu swoim miastem i kształtowania najbliższego otoczenia.


Kampanię realizują wspólnie samorządy lokalne zrzeszone w Związku Miast Polskich. Włączyło się w nią ponad 70 miast, m.in. Poznań, Kraków, Rzeszów, Opole, Częstochowa, Tychy, Bielsko-Biała, Rybnik, Ełk, Kartuzy, Kołobrzeg, Sandomierz czy Błaszki.


Związek Miast Polskich przywołuje badania, z których wynika, że zaledwie jedna trzecia Polaków jest zainteresowana życiem publicznym, natomiast 20-25 proc. w ogóle się nim nie interesuje. Według analizy CBOS bezpośredni kontakt z urzędnikiem w jakiejś sprawie dotyczącej społeczności lokalnej (poza załatwieniem własnych spraw w urzędzie) w ciągu roku ma zaledwie 8proc. Polaków. Jedną z głównych przyczyn niskiej partycypacji społecznej jest brak przekonania o możliwości wpływania na rzeczywistość. Polacy uważają, że nie mają przełożenia na losy kraju. Ci, którzy w badaniach potwierdzają, że taki wpływ mają, przyznają jednocześnie, że z niego nie korzystają. – Często deklarujemy, że doceniamy samorząd. Według CBOS, w 2017 roku, 73 procent mieszkańców pozytywnie oceniło działania samorządów lokalnych. Uważamy równocześnie, że nasz wpływ na sprawy lokalne jest większy niż na sprawy kraju. Jednak postawa większości z nas jest spójna ze stwierdzeniem „demokracja fajna sprawa, bylebym nie musiał nic robić” – komentuje Joanna Nowaczyk, koordynator kampanii w Związku Miast Polskich.

W ramach kampanii przygotowano spot filmowy, plakaty, infografiki, a także stronę internetową, która jest dostępna pod adresem miasta.pl. Komunikacja obejmie internet, lokalne nośniki reklamowe miast biorących udział w projekcie (citylighty, miejskie przestrzenie plakatowe i nośniki elektroniczne) oraz media społecznościowe.Będą jej towarzyszyły działania public relations skierowane do mediów o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Akcję samorządową wspiera „Rzeczpospolita Życie Regionów”. Za kampanię odpowiada Fabryka Komunikacji Społecznej i ja.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *